Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyheder » Nyheder før 2014 » Ligebehandlingsnævnet siger fra nu!

Ligebehandlingsnævnet siger fra nu!

Ligebehandlingsnævnet har som led i Institut for Menneskerettigheders kampagne Sig Fra Nu besøgt efterskoler, tekniske skoler og gymnasier for at gøre de unge opmærksomme på fordomme, rettigheder og klagemuligheder.

01.11.2013

I foråret oprettede Institut for Menneskerettigheder (IMR) hjemmesiden www.sigfranu.dk, hvor diskrimination og hadforbrydelser kan registreres. IMR ønsker med hjemmesiden at afdække omfanget af oplevet diskrimination i Danmark. Sig Fra Nu er gennemført med økonomisk støtte fra EU.

I løbet af september og oktober måned tog Ligebehandlingsnævnets sekretariat, Institut for Menneskerettigheder og teatergruppen C:ntact til Midt- Nord- og Vestjylland samt Bornholm og Lolland-Falster for at besøge en række efterskoler, tekniske skoler og gymnasier. Målet var at gøre de unge opmærksomme på egne fordomme, deres rettigheder og klagemuligheder. Arrangementet var en del af Sig Fra Nu-projektet.

Forestillingen på skolerne blev indledt med to bekendelser. Den ene fortælling omhandlede en ung muslimsk kvindes oplevelse af omgivelsernes reaktion på, at hun var lesbisk. Den anden bekendelse var en ung mands beretning om hans vej fra muslimsk baskettalent, der blev vraget til det danske landshold på grund af sin etnicitet, over en fængselsdom for vold, til en studentereksamen og en uddannelse på universitetet i molekylær biologi.

Næste akt var tre små sketches om konflikter på grundlag af fordomme opført af C:ntact. Her kunne eleverne komme med input, eller direkte påtage sig en rolle og spille med på, hvordan konflikten kunne løses. Institut for Menneskerettigheders og vores rolle i sekretariatet var efter stykkerne at vejlede og rådgive og at fortælle om, hvad der er lovligt, hvad der ikke er lovligt, og i dialog med eleverne diskutere, hvad der måske er moralsk forkert eller blot tankeløst.

Næste skridt for projektet er virksomhedsbesøg, hvor sekretariatet på mere traditionel vis skal fortælle om Ligebehandlingsnævnets opgaver og praksis.

"Det er min helt klare opfattelse, at de unge på skolerne har fået en anderledes oplevelse, og jeg håber, at vi har formået at plante en provokation hos dem og skubbe lidt til deres opfattelser af, hvad forskelsbehandling er for noget" siger Mai-Britt Christensen, fuldmægtig i Ligebehandlingsnævnets sekretariat.

Sig fra nu! hjemmesiden

 

Sidst opdateret 16.02.2016