Skal muslimske madstuderende spise svinekød?

Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelse om, at det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en erhvervsskole stillede krav om, at en muslimsk studerende skulle smage på mad med svinekød.

20.02.2012

En erhvervsskole måtte ikke stille krav til en muslimsk elev om, at hun skulle smage på mad med svinekød for at gennemføre sin uddannelse til ernæringsassistent. Det slog Ligebehandlingsnævnet fast på et møde den 8. februar 2012.

Erhvervsskolen havde henvist til, at de faglige udvalg samstemmende havde givet skolen medhold i, at man ikke kunne gennemføre uddannelsen uden at smage på den mad, man fremstillede. Skolen måtte derfor også stille dette krav til eleverne. Det fremgik af sagen, at uddannelsen godt kunne gennemføres på andre erhvervsskoler, uden at muslimske elever var tvunget til at smage på svinekød. Det fremgik desuden af en udtalelse fra Undervisnings-ministeriet, at skolen ikke kunne stille krav om, at eleven skulle smage på mad med svinekød.

Afgørelsen

Ligebehandlingsnævnet mente, at erhvervsskolen havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven. Medlemmerne lagde vægt på, at skolen ikke i tilstrækkeligt omfang havde dokumenteret, at det var nødvendigt for en forsvarlig gennemførelse af uddannelsen, at eleven skulle smage på mad med svinekød, når hun i øvrigt kunne smage på al anden mad og heller ikke havde noget problem med at tilberede mad med svinekød.

Klager fik en godtgørelse på 75.000 kr., blandt andet med henvisning til, at skolen havde fastholdt kravet med den konsekvens, at eleven ikke gennemførte uddannelsen.

Læs hele afgørelsen

 

Sidst opdateret 09.12.2013