Politimand i fleksjob blev forskelsbehandlet

Det kan være forskelsbehandling på grund af handicap, hvis en arbejdsgiver foretrækker fuldtidsansansatte personer.

19.07.2012

En politimand i fleksjob fik afslag på ansættelse ved en ny alarmcentral, fordi arbejdsgiveren foretrak fuldtidsansatte politifolk.

Klager arbejdede ved en alarmcentral. Hans arbejdede 18 timer om ugen, og han deltog desuden i andre politimæssige opgaver. Da antallet af alarmcentraler skulle reduceres fra syv til to, søgte han arbejde som alarmoperatør ved en af disse to alarmcentraler.

Arbejdsgiveren (indklagede) fremhævede, at arbejdet i alarmcentralen er organiseret som skifteholdsarbejde med vagter af otte timers varighed, og at det derfor er uhensigtsmæssigt for tilrettelæggelsen af arbejdet i alarmcentralen og vanskeliggør tjenestetidsplanlægningen, hvis det ikke er udgangspunktet, at alle alarmoperatører er fuldtidsbeskæftigede.

Afgørelsen

Ligebehandlingsnævnet mente, at indklagede havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven. Medlemmerne lagde vægt på, at det ikke var dokumenteret, at der var en saglig grund til, at klager skulle være fuldtidsansat for at varetage stillingen.

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at det ville medføre væsentlige vanskeligheder for tilrettelæggelsen af arbejdet i alarmcentralen, at klager kun arbejdede i gennemsnit 18 timer om ugen, eller at han på grund af sit handicap skulle fritages fra de mere konfronterende opgaver.

Klager fik en godtgørelse på 25.000 kr.

Læs hele afgørelsen

Sidst opdateret 09.12.2013