Nyt og bredt Ligebehandlingsnævn

Det nye Ligebehandlingsnævn er klar til at modtage klager over forskelsbehandling.

01.01.2009

Ligebehandlingsnævnet kan behandle klager over:

Klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Klager over forskelsbehandling uden for arbejdsmarkedet

Nævnet behandler også klager over forskelsbehandling på grund af race, etnisk oprindelse og køn uden for arbejdsmarkedet.

3 dommere i spidsen for nævnet

Dommer Tuk Bagger er udnævnt som formand for det nye Ligebehandlingsnævn. Samtidig er der udpeget 2 næstformænd for nævnet. Det er dommer ved Københavns Byret Mikael Kragh og dommer ved Retten på Frederiksberg, Finn Haargaard.

Ankestyrelsen er sekretariat for nævnet

Det nye Ligebehandlingsnævn er placeret i Ankestyrelsen, som er sekretariat for Nævnets medlemmer og kan hjælpe klagerne på forskellig vis.

Ligebehandlingsnævnet består af:

  • formandskab på tre dommere,
  • ni juridiske medlemmer udpeget af beskæftigelsesministeren.

 

Sidst opdateret 09.12.2013