Nye pjecer om sagsbehandling i Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet har lavet nye pjecer til klager og indklagede, der fortæller om sagens forløb.

12.04.2012

Når Ligebehandlingsnævnet får en klagesag, som vi skal behandle, sender vi nu en pjece, hvor klageren kan læse om sagens forløb. Formålet er at give klageren de rette informationer - formuleret i et klart sprog.

Vi har lavet to nye pjecer: én til klageren og én til den person eller virksomhed, der er klaget over (indklagede). På den måde kan vi målrette pjecerne og kun have de informationer med, som modtageren har brug for.

For at lette læsningen bruger vi grafiske fremstillinger og piktogrammer til at visualisere sagens forløb.

Ligebehandlingsnævnets pjecer

Sidst opdateret 09.12.2013