Nordisk Ombudsmøde 2010

Ligebehandlingsnævnet deltog i september 2010 i Nordisk Ombudsmøde i Helsinki.

25.09.2010

Det blev på mødet besluttet at fastholde det fælles nordiske samarbejde, selvom de fleste af de nordiske medlemmer også er medlemmer af Equinet og har et samarbejde der igennem.

Det blev besluttet at holde et årligt møde, hvor et særligt fælles nordisk tema drøftes.

Møderne skal endvidere medvirke til at udveksle erfaringer mellem de nordiske lande, som på mange måder har det samme kulturelle og sproglige udgangspunkt.

Næste møde vil blive afholdt i 2011 i Norge.

Sidst opdateret 09.12.2013