Kvinde vinder vigtig barselssag i Højesteret!

Højesteret har stadfæstet Ligestillingsnævnet afgørelse i en sag om afskedigelse af en kommunalt ansat under hendes barselsorlov.

31.03.2011

En sælger i en kommune blev gravid og gik på barselsorlov. Mens kvinden var på orlov blev kommunalreformen gennemført, og hun blev afskediget. Afskedigelsen blev begrundet med, at kvindens stilling var nedlagt, og at det ikke havde været muligt at finde en stilling i kommunen, som hun kunne bestride.

Ligestillingsnævnet fandt ikke, at arbejdsgiver havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var begrundet i kvindens graviditet og afholdelse af barselsorlov.

Kommunen var ikke enig i afgørelsen, og sagen blev prøvet i både by- og Landsretten, som gav kommunen medhold. " Vi var fortsat ikke overbeviste om, at det var den rigtige afgørelse, og vi søgte derfor om at få sagen prøvet ved Højesteret" siger Tuk Bagger, formand for Ligebehandlingsnævnet.

Højesteret gav Ligebehandlingsnævnet ret, og kvinden blev tilkendt en godtgørelse på 250.000 kr. svarende til ca. 9 måneders løn.

I Højesterets dom blev der lagt vægt på, at:

  • Det var lykkedes kommunen, at omplacere 19 andre berørte medarbejdere 
  • At kommunen burde have orienteret kvinden om nedlæggelse af hendes stilling 
  • At kommunen burde have orienteret hende om ledige stillinger 
  • At det ikke kunne anses for bevist, at kvinden ikke ville kunne bestride nogle af de ledige stillinger

"Det er meget tilfredsstillende, at Højesteret har blåstemplet nævnets afgørelse, og at dommen er så klar. Dommen fastslår, at en arbejdsgiver også ved store omstruktureringer har pligt til ikke at gøre forskel på ansatte på barsels- eller forældreorlov og andre ansatte, og at arbejdsgiveren derfor også skal søge at omplacere og ikke afskedige ansatte på barsels- eller forældreorlov, på samme måde som de øvrige ansatte" siger en tilfreds Tuk Bagger.

Ligestillingsnævnets afgørelse nr. 2007-6294

Sidst opdateret 21.01.2015