Kønsdiskrimination hos frisør

Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelse om, at det var i strid med ligestillingsloven, at en korthåret kvinde ikke kunne blive klippet til samme pris som en mand.

21.12.2012

Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelse om, at det var i strid med ligestillingsloven, at en korthåret kvinde ikke kunne blive klippet til samme pris som en mand.

Ifølge salonens prispolitik skulle kvinder betale 100 kr. mere for at blive klippet end mænd. Det syntes den korthårede kvinde med drengefrisure ikke var rimeligt.

Nævnet fandt, at det ikke var sagligt begrundet, at salonen havde forskellige priser for klipning af mænd og kvinder, da der alene blev henvist til køn og ikke til klipningens karakter og omfang.

Nævnet gav derfor klager medhold og tilkendte hende en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen

 

Sidst opdateret 09.12.2013