Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyheder » Nyheder før 2014 » Første dom om fyring og aldersdiskrimination

Første dom om fyring og aldersdiskrimination

Københavns Byret har netop afsagt dom i Ligebehandlingsnævnets første sager om aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet.

08.04.2011

Seks piloter på over 60 år blev i 2009 fyret i forbindelse med nedskæringer på deres arbejdsplads. Piloterne indbragte afskedigelsen for Ligebehandlingsnævnet, da de mente, at de var blevet afskediget i strid med forskelsbehandlingsloven.

Ligebehandlingsnævnet bestemte, at piloterne skulle have 9 mdr. løn

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at der var tale om forskelsbehandling på grund af alder og tildelte piloterne en godtgørelse svarende til cirka 9 måneders løn.

Flyselskabet ville ikke betale

Fordi flyselskabet ikke ville betale de 9 måneders løn, blev sagen indbragt for Københavns Byret, som nu har afsagt dom til fordel for piloterne.

Byretten enig med nævnet

"Pilot-sagerne er de første afgørelser om aldersdiskrimination fra Ligebehandlingsnævnet, der har været prøvet ved domstolene. Vi har derfor været spændte på afgørelsen fra Københavns Byret. Vi kan kun være tilfredse med, at byretten er enig i vores vurdering af sagerne", siger nævnets formand Tuk Bagger.

Byretten har lagt vægt på, at:

  • der forelå direkte aldersbetinget forskelsbehandling, da piloterne på grund af deres alder var blevet behandlet ringere end en anden i en tilsvarende situation
  • piloterne ikke var bundet af aftalen mellem Dansk Pilotforening og flyselskabet. Der er ikke grundlag for på forhånd at indgå aftaler, der fraviger reglerne om ligebehandling
  • der var grundlag for at tiltræde Ligebehandlingsnævnets skøn over godtgørelsesniveauet, svarende til 9 måneders løn.

J.nr. 2500052-09, 2500053-09, 2500054-09, 2500055-09, 2500056-09 og 2500057-09.

 

Sidst opdateret 09.12.2013