Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyheder » Nyheder før 2014 » Første afgørelse om chikane fra Ligebehandlingsnævnet som medfører godtgørelse

Første afgørelse om chikane fra Ligebehandlingsnævnet som medfører godtgørelse

Ligebehandlingsnævnet har truffet den første afgørelse, hvor der blev fastsat en godtgørelse for chikane.

23.08.2010

"Du kan bare tage tilbage til det forpulede land, du kommer fra" Sådan faldt ordene.

Indehaveren af en vinforretning havde med henblik på vinsmagning og salg udlånt sit baglokale til et beboermøde, hvortil der var forventet omkring 20 deltagere. Der kom imidlertid kun tre og indehaveren mistede derfor et forventet mersalg. I en meningsudveksling med klager, som var mødedeltager, råbte indehaveren: " Du kan bare tage tilbage til det forpulede land, du kommer fra".

Mødedeltageren klagede til Ligebehandlingsnævnet, som gav klager medhold i, at han var blevet udsat for chikane på grund af sin etniske oprindelse. "Nævnet lagde vægt på, at udtalelsen, der klart var etnisk begrundet, blev fremsat direkte over for klager og var ganske uprovokeret" fortæller formand for nævnet Tuk Bagger.

Nævnet fastsatte godtgørelsen til 1.000 kr., fordi der var tale om en enkeltstående udtalelse, der faldt under en kortvarig hændelse, hvor den person, som blev klaget over, tabte besindelsen.

Nævnets afgørelse 2500067-10 

Sidst opdateret 09.12.2013