"Et Norden med mer likestilling og uten diskriminering"

Ligebehandlingsnævnet har deltaget i Nordisk Ombudsmøde 2011.

13.09.2011

I år var Likestillings- og diskrimineringsombudet i Norge vært for det årlige Nordisk Ombudsmøde, og nordmændene havde sammensat et spændende program med oplæg fra specialister og forskere, der inspirerende til engagerede og tankevækkende diskussioner blandt deltagerne.

Den norske ombudskvinde indledte mødet med et par ord om tragedien den 22. juli og de anfægtelser, som denne dag nødvendigvis har givet anledning til i ombudet.

Det første tema var "Nasjonale minoriteter og samer i Norden", et fælles nordisk tema aftalt året før i Helsinki. Ligestillingsrådet i Grønland ved Inge Olsvig holdt i den forbindelse et meget interessant oplæg om grønlænderes oplevelse af diskrimination i mødet med de sociale myndigheder i Danmark.

Eftermiddagens emne var den nordiske model - køn, omsorg og arbejdsliv i et nordisk perspektiv v/Solveig Bergman Nordisk institutt for kundskap om kjønn. Oplægget lagde op til en livlig debat om kønnenes ligestilling, herunder forskelle og ligheder i de nordiske lande, der har det fælles udgangspunkt, at begge køn bidrager økonomisk til familiens forsørgelse.

Næste dag var reserveret til diskussion af ombudenes udfordringer lige nu. Her blev det drøftet, hvordan de nordiske ombud og ligebehandlingsorganer kan lære af hinanden, og der blev stillet konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde tættere sammen.

Nordmændene havde valgt, at mødet skulle foregå på skandinavisk med mulighed for oversættelse til engelsk.

På mødet deltog fra Danmark formanden for Ligebehandlingsnævnet, en repræsentant fra nævnets sekretariat samt to repræsentanter for Ligestillings-afdelingen i Institut for Menneskerettigheder.

I 2012 vil det nordiske ombudsmøde blive holdt i Danmark.

 

Sidst opdateret 09.12.2013