Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyheder » Nyheder før 2014 » Dommer Tuk Bagger bliver formand for det nye Ligebehandlingsnævn

Dommer Tuk Bagger bliver formand for det nye Ligebehandlingsnævn

Dommer Tuk Bagger er netop udnævnt som formand for det nye Ligebehandlingsnævn, som ser dagens lys den 1. januar 2009.

08.12.2008

Med Ligebehandlingsnævnet indføres en nem og hurtig adgang til at få afgjort klager over forskelsbehandling. Samtidigt nedlægges Ligestillingsnævnet og Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling.

Formand Tuk Bagger er administrerende dommer i Københavns Byret siden 2000.

Tuk Bagger tog juridisk embedseksamen i 1984 og blev advokat i 1987. Hun har virket inden for domstolene siden 1988 og blev i 2000 administrerende dommer i Købehavns byret. Derudover er Tuk Bagger uddannet retsmægler og har arbejdet med retsmægling inden for domstolene. Hun har siden sommeren 2007 været formand for Ligestillingsnævnet.

Samtidig er der udpeget 2 næstformænd for nævnet. Det er dommer ved Københavns Byret Mikael Kragh og dommer ved Retten på Frederiksberg, Finn Haargaard.

Et samlet nævn for sager om forskelsbehandling

Ligebehandlingsnævnet skal behandle klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Nævnet behandler også klager over forskelsbehandling på grund af race, etnisk oprindelse og køn uden for arbejdsmarkedet.

Tidligere kunne der klages over forskelsbehandling på grund af køn til Ligestillingsnævnet og der kunne klages over forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse til Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling.

Ligebehandlingsnævnet er fremover et samlet nævn for behandling af alle klager over forskelsbehandling, som er dækket af loven.

Det bliver gratis at klage til det nye Ligebehandlingsnævn.

Formanden ser frem til at komme i gang med arbejdet

Tuk Bagger udtaler: "Jeg ser frem til, at Ligebehandlingsnævnet hurtigt kommer i gang med arbejdet, så vi snarest kan træffe de første afgørelser. Jeg glæder mig til møderne i nævnet, hvor medlemmerne har stor faglig indsigt i lovgivningen om ligebehandling og i forholdene på arbejdsmarkedet".

Ankestyrelsen er sekretariat for nævnet

Sekretariatet for det nye Ligebehandlingsnævn er placeret i Ankestyrelsen. Sekretariatets medarbejdere kan hjælpe og rådgive klagerne på forskellig vis. Ankechef i Ankestyrelsen Erling Brandstrup, som får ansvaret for sekretariatet, siger om de nye opgaver: "Vi er stolte af, at det nye Ligebehandlingsnævn hører til i Ankestyrelsen og ser frem til opgaverne med at bidrage til at udvikle nævnets arbejde og betjene nævnets medlemmer og ikke mindst til at vejlede de borgere, som klager over forskelsbehandling".

Ligebehandlingsnævnet skal bestå af:

  • et formandskab på tre dommere,
  • ni juridiske medlemmer udpeget af beskæftigelsesministeren - 6 af medlemmerne udpeges på baggrund af indstillinger fra henholdsvis ministeren for flygtninge, indvandrere og integration og ministeren for ligestilling.
Sidst opdateret 09.12.2013