Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyheder » Nyheder før 2014 » Det er ikke ulovligt at annoncere efter asiatiske børn som statister i en tv-serie

Det er ikke ulovligt at annoncere efter asiatiske børn som statister i en tv-serie

Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelse i en sag, hvor et castingfirma søgte asiatiske børn til at medvirke som statister i en tv-serie.

17.02.2011

Et antal adoptivforældre modtog en mail, hvor man søgte efter asiatiske børn til at medvirke i en komedieserie på tv. Det fremgik af mailen, at børnene skulle medvirke i 2 scener, hvor man i en butik kunne købe små børn fra alle asiatiske lande.

En del af adoptivforældrene fandt dette stødende og indgav en klage til Ligebehandlingsnævnet. De klagede over, at det var i strid med forskelsbehandlingsloven at annoncere efter en bestemt etnisk gruppe, uden at der var søgt og givet dispensation.

Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at de indklagede havde handlet i strid med loven.

"Det var nævnets opfattelse, at det ikke er hensigten med forskelsbehandlingsloven at begrænse den kunstneriske frihed i forbindelse med søgning efter statister med bestemte karakteristika til brug for teater, film og tv" fortæller Ligebehandlingsnævnets formand Tuk Bagger.

Nævnets afgørelse 2500041-10 

Sidst opdateret 09.12.2013