Besøg af delegation fra Indonesien

Ligebehandlingsnævnet havde den 6. juni 2011 besøg af en delegation fra Indonesien.

07.06.2011

Ligebehandlingsnævnet havde den 6. juni 2011 besøg fra Indonesien. Det var en delegation fra Ministry af Law and Human Rights, som havde ønsket besøget i forbindelse med en studierejse til Danmark og Sverige, som Raoul Wallenberg Instituttet ved Universitetet i Lund var vært for.

Gæsterne ønskede at høre om, hvordan vi i Danmark arbejder med sager og problemstillinger omkring ligebehandling og de var generelt interesseret i, hvordan klagesagsbehandling i uafhængige forvaltningsorganer fungerer, herunder hvordan sagerne bliver oplyst. De var særligt interesserede i, hvordan vi sikrer, at de bindende afgørelser, som Ankestyrelsen og nævnene træffer, bliver efterlevet.

Ligebehandlingsnævnets sekretariat stod for en præsentation af Ligebehandlingsnævnets opgaver og arbejdsform. Delegationen fik i forbindelse med besøget også en overordnet gennemgang af alle de sagsområder, som Ankestyrelsen, Beskæftigelsesudvalget og Arbejdsmiljøklagenævnet varetager.

 

 

Sidst opdateret 09.12.2013