Arbejdsgiver dømt for at fyre gravid medarbejder

Landsretten har stadfæstet nævnets afgørelse i en sag om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afskedigelse under graviditet.

12.05.2010

Landsretten fandt, at en arbejdsgiver ikke havde dokumenteret, at medarbejderen blev opsagt på grund af omstruktureringer og økonomiske forhold og ikke på grund af hendes graviditet. Ligestillingsnævnet fik i Landsretten medhold i den afgørelse, som nævnet tidligere havde truffet.

En kvinde blev i sommeren 2007 ansat i en virksomhed til at lave PR og marketingopgaver. Cirka 2 uger efter hendes tiltræden og godt 1 måned efter beskeden om, at hun var gravid, blev hun opsagt. Den skriftlige opsigelse var begrundet med omstruktureringer. Mundtligt blev hun oplyst om, at afskedigelsen skete af økonomiske årsager.

Landsretten fandt det ikke godtgjort, at økonomien i perioden fra kvindens ansættelse til afskedigelse ændrede sig så væsentligt, at det var nødvendigt at afskedige hende. Det var ikke tilstrækkeligt, at selskabets økonomi ikke var tilfredsstillende.

Landsretten lagde til grund, at der i tidsmæssig tilknytning til afskedigelsen skete flere nyansættelser. For at forbedre den økonomiske situation blev der også afskediget flere medarbejdere, der ikke kunne generere omsætning til virksomheden. Landsretten tillagde det betydning, at det ikke var blevet undersøgt, om den kvindelige medarbejder kunne og ville overtage en stilling som sælger.

Alt i alt havde arbejdsgiveren ikke bevist, at afskedigelsen ikke helt eller delvis var begrundet i den omstændighed, at medarbejderen var gravid. Afskedigelsen var derfor sket i strid med ligebehandlingslovens § 9. På grund af den kortvarige ansættelse blev der tilkendt 6 måneders løn i godtgørelse.

Østre Landsrets dom af 10. maj 2010

Sidst opdateret 09.12.2013