Afslag på jobansøgning med henvisning til alder var ulovligt - godtgørelse på 25.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelse i en sag om forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med en jobansøgning.

20.04.2010

En 53-årig it-medarbejder fik afslag på en jobansøgning, med henvisning til at han aldersmæssigt faldt uden for virksomhedens målgruppe. Virksomheden havde et team af unge mennesker under 30 år, og virksomheden ønskede en jævnaldrende til teamet.

Nævnets afgørelse

Nævnet lagde vægt på, at alder i afslaget til klager var oplyst som det afgørende kriterium, da virksomheden traf beslutningen om ikke at indkalde klager til ansættelsessamtale.

Virksomheden havde derfor overtrådt forskelsbehandlingsloven.

Ansøgeren fik en godtgørelse på 25.000 kr.

Nævnets afgørelse 2500164-09 

Sidst opdateret 09.12.2013