Afgørelser fra Ligestillingsnævnet og Klagekomitéen findes nu i Ligebehandlingsnævnets database

Ligebehandlingsnævnets afgørelsesdatabase omfatter nu også afgørelser fra Ligestillingsnævnet og Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling.

29.07.2010

Ligebehandlingsnævnets hjemmeside gik i luften den 1. januar 2010, med en brugervenlig og moderne database, med afgørelser truffet af Ligebehandlingsnævnet.

Databasen omfatter nu også afgørelser truffet af Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling og Ligestillingsnævnet.

Databasens formål er at give brugere en nem og let tilgængelig måde at finde afgørelser fra alle diskriminationsområderne.

Ligestillingsnævnets afgørelser er markeret med en grøn farve og Klagekomitéens afgørelser vil være markeret med en blå farve. Vi har med farveopdelingen ønsket at adskille de tidligere afgørelser fra Ligebehandlingsnævnets afgørelser.

Ligestillingsnævnet og Klagekomitéen blev nedlagt pr. 1. januar 2009 og deres opgaver blev her overtaget af Ligebehandlingsnævnet.

Databasens funktioner

Databasen er opbygget sådan, at man kan vælge, hvilken kategori man ønsker at finde afgørelser i, Ligestillingsnævnets afgørelser findes under kategorien "køn", og Klagekomitéens afgørelser findes under kategorien "etnicitet".

Man kan herunder også søge på udvalgte emneord, og derved begrænse sin søgning til netop det, man finder relevant.

Ved at bruge emneordet "retssager", får man en oversigt over de sager, som har været indbragt for domstolene. Hvis der er truffet dom i sagen, vil man kunne hente en anonymiseret udskrift af dommen i pdf-format.

Afgørelserne kommer frem efter afgørelsesdato. Ligestillingsnævnets og Klagekomitéens afgørelser vil således altid ligge på sidste side i søgningen, da de er truffet før Ligebehandlingsnævnets afgørelser.

Link til databasen

Sidst opdateret 09.12.2013