Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyheder » Nyheder før 2014 » 35.000 kr. til flyvelederaspirant

35.000 kr. til flyvelederaspirant

Ligebehandlingsnævnet traf på sit sidste møde før sommerferien den 29. juni 2011 afgørelse i en sag om forskelsbehandling på grund af alder af en flyvelederaspirant og spørgsmålet om, hvorvidt de forbrugervalgte medlemmer af et selskabs repræsentantskab er omfattet af forskelsbehandlingslovens beskyttelse.

11.06.2011

Godtgørelse på 35.000 kr. til forsmået flyvelederaspirant

Det kan koste dyrt at blive ved med at forskelsbehandle på grund af alder, selvom man er blevet gjort opmærksom på problemet. Det måtte en offentlig virksomhed sande, da en ansøger til den civile flyvelederuddannelse klagede over, at han flere gange i løbet af optagelsesprocessen var blevet afvist, fordi han var for gammel - han var 33 år.

Når en ansøger bliver afvist på grund af alder, har nævnets hidtidige praksis været at give en godtgørelse på 25.000 kr. Virksomheden var advaret mod at lægge vægt på ansøgerens alder, men han blev alligevel afvist flere gange undervejs i forløbet. Nævnets medlemmer mente derfor, at det var passende med en godtgørelse på 35.000 kr.

"Det viser, at virksomhederne skal tage forbuddet mod forskelsbehandling alvorligt", siger Tuk Bagger, formand for Ligebehandlingsnævnet. "Nævnet har med godtgørelsen på 35.000 kr. ønsket at understrege, at det er en skærpende omstændighed, når en virksomhed fortsætter med at diskriminere en ansøger."

Nævnets afgørelse 

Spørgsmål om valgbarhed til et energiselskabs repræsentantskab

Ligebehandlingsnævnet slog på mødet også fast, at de forbrugervalgte medlemmer af et energiselskabs repræsentantskab ikke er omfattet af forskelsbehandlingsloven, da der ikke er tale om et ansættelsesforhold i lovens forstand. Det er derfor uden for nævnets kompetence at tage stilling til selskabets regler om, at man ikke er valgbar til repræsentantskabet, når man er fyldt 67 år.

Nævnets afgørelse  

Sidst opdateret 09.12.2013