Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyheder » Nyheder før 2014 » 2.500 kr. for at forskelsbehandle mænd og kvinder i nattelivet

2.500 kr. for at forskelsbehandle mænd og kvinder i nattelivet

Ligebehandlingsnævnet har fastsat godtgørelse for forskelsbehandling i form af forskellige entrépriser i nattelivet for mænd og kvinder.

08.02.2011

Det er forbudt at kræve forskellige entrépriser for mænd og kvinder. Det har Ligebehandlingsnævnet fastslået mange gange, men til trods herfor er alt for mange diskoteker, lounger og natklubber ufortrødent fortsat med at gøre forskel på mænd og kvinder ved indgangen.

"Retningslinierne for arbejdet i nævnet er udstukket af EU, og de sanktioner, nævnet tager i brug, skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Det har med al tydelighed vist sig, at en godtgørelse svarende til prisforskellen - altså et par hundrede kroner - kun har ringe effekt" siger Tuk Bagger formand for Ligebehandlingsnævnet.

Nævnet har derfor holdt et principielt møde, hvor de muligheder, nævnet har for at få diskotekerne til at følge loven, blev diskuteret. Nævnet kan ikke udstede bøder, men kan beslutte at diskoteket skal betale en godtgørelse til klager.

På mødet blev behandlet fem sager om forskellige entrépriser for mænd og kvinder.

Ligebehandlingsnævnet tilkendte klager godtgørelse i to af sagerne. Det drejede sig om to mænd som på deres bytur skulle betale en højere pris end deres kvindelige ledsagere for at komme ind på et diskotek.

"Nævnet lagde afgørende vægt på, at klagerne havde opsøgt diskoteket og konstateret, at de som mænd skulle betale en højere entrépris end de kvindelige gæster på stedet. Godtgørelsen blev fastsat til 2.500 kr. - det fandt nævnet passende, når man ser på lovovertrædelsens karakter og den krænkelse, der var tale om, og samtidig tænker på at godtgørelsen skal have den effekt, at diskoteksejeren fremover følger reglerne" siger Tuk Bagger.

I de øvrige tilfælde havde klager ikke selv besøgt diskoteket, og her fandt Ligebehandlingsnævnet ikke, at krænkelsen var så grov, at den kunne medføre en godtgørelse.

Nævnets afgørelse 2500251-10

Nævnets afgørelse 2500261-10 

Sidst opdateret 09.12.2013