10.000 kr. i godtgørelse for ikke at blive lukket ind på diskotek

Ligebehandlingsnævnet har fastsat godtgørelse i en sag om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, hvor klager ikke blev lukket ind på et diskotek.

15.02.2011

Forskelsbehandling i nattelivet er et tilbagevendende problem - det ses også i de sager, der bliver forelagt Ligebehandlingsnævnet.

Nævnet har tidligere tilkendt godtgørelse til mænd, der skulle betale mere end kvinder for at komme på diskotek.

Nu har nævnet også tilkendt godtgørelse til en klager, der to gange var blevet nægtet adgang til et diskotek. Nævnet fandt det sandsynliggjort, at det var på grund af klagerens etniske oprindelse, at han ikke kom ind på diskoteket.

"Diskrimination er et alment samfundsproblem", udtaler formand for nævnet Tuk Bagger.

"Hvis godtgørelsen skal have effekt på diskotekernes behandling af gæster af anden etnisk oprindelse end dansk, så skal der være tale om et beløb af en vis størrelse. Da klageren i to tilfælde var blevet afvist på diskoteket, fandt nævnet det passende med en godtgørelse på 10.000 kr.," siger Tuk Bagger.

Nævnets afgørelse j.nr. 2500050-10  

Sidst opdateret 09.12.2013