Nyheder fra Ligebehandlingsnævnet før 2014

Her finder du nyheder fra Ligebehandlingsnævnet før 2014

Ligebehandlingsnævnet siger fra nu!

01.11.2013

Ligebehandlingsnævnet har som led i Institut for Menneskerettigheders kampagne Sig Fra Nu besøgt efterskoler, tekniske skoler og gymnasier for at gøre de unge opmærksomme på fordomme, rettigheder og klagemuligheder.

Årsberetning for Ligebehandlingsnævnet 2012

08.08.2013

Antallet af indkomne klagesager er steget også i 2012, nævnet har afholdt flere møder og truffet flere afgørelser.

Kvindernes Internationale Kampdag

07.03.2013

Den 8. marts hvert år bliver Kvindernes Internationale Kampdag markeret verden over både i FN og som en national mærkedag i mange lande.

Kønsdiskrimination hos frisør

21.12.2012

Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelse om, at det var i strid med ligestillingsloven, at en korthåret kvinde ikke kunne blive klippet til samme pris som en mand.

Selvstændig eller ej?

18.10.2012

Kan personer, der ikke er lønmodtagere i traditionel forstand, være omfattet af beskyttelsen mod forskelsbehandling? Det var temaet for et principielt møde i Ligebehandlingsnævnet den 26. september 2012.

Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2011

23.08.2012

2011 bød på flere modtagne klager, flere nævnsmøder og flere afgjorte sager pr. møde.

Politimand i fleksjob blev forskelsbehandlet

19.07.2012

Det kan være forskelsbehandling på grund af handicap, hvis en arbejdsgiver foretrækker fuldtidsansansatte personer.

Ny Lov om Ligebehandlingsnævnet

03.07.2012

Lov om Ligebehandlingsnævnet er ændret pr. 1. juli 2012. Lovændringen har medført få ændringer.

Nye pjecer om sagsbehandling i Ligebehandlingsnævnet

12.04.2012

Ligebehandlingsnævnet har lavet nye pjecer til klager og indklagede, der fortæller om sagens forløb.

FN's internationale dag mod racisme

21.03.2012

I anledningen af FN's internationale dag mod racisme sætter Ligebehandlingsnævnet fokus på forskelsbehandling på grund af etnicitet.

Skal muslimske madstuderende spise svinekød?

20.02.2012

Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelse om, at det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en erhvervsskole stillede krav om, at en muslimsk studerende skulle smage på mad med svinekød.

EU's journalistpris "Sammen mod diskrimination"

14.02.2012

Ligebehandlingsnævnets sekretariat har deltaget i juryen til EU's journalistpris "Sammen mod diskrimination"

Manu Sareen besøger Ligebehandlingsnævnet

25.01.2012

Den nyudnævnte ligestillinsministers møde med Ligebehandlingsnævnet.

Voksenelev var for dyr

10.01.2012

Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelse om, at det var aldersdiskrimination, at en arbejdsgiver afslog at ansætte en 34-årig kvinde som kontorelev, fordi lønomkostningen ved voksenelever var for høj.

Hotelværelser kun for kvinder var diskrimination

22.11.2011

Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelse om, at det var forskelsbehandling på grund af køn, at et hotel har en etage med værelser, der kun er for kvinder.

"Et Norden med mer likestilling og uten diskriminering"

13.09.2011

Ligebehandlingsnævnet har deltaget i Nordisk Ombudsmøde 2011.

Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2010

11.08.2011

Ligebehandlingsnævnet afgjorde i 2010 næsten dobbelt så mange sager som i 2009.

Første månedlige nyhedsbrev

17.06.2011

Ligebehandlingsnævnet vil fremover sende et nyhedsbrev hver den 15. i måneden med resuméer af de afgørelser, nævnet har truffet i den foregående måned.

35.000 kr. til flyvelederaspirant

11.06.2011

Ligebehandlingsnævnet traf på sit sidste møde før sommerferien den 29. juni 2011 afgørelse i en sag om forskelsbehandling på grund af alder af en flyvelederaspirant og spørgsmålet om, hvorvidt de forbrugervalgte medlemmer af et selskabs repræsentantskab er omfattet af forskelsbehandlingslovens beskyttelse.

Besøg af delegation fra Indonesien

07.06.2011

Ligebehandlingsnævnet havde den 6. juni 2011 besøg af en delegation fra Indonesien.

Første dom om fyring og aldersdiskrimination

08.04.2011

Københavns Byret har netop afsagt dom i Ligebehandlingsnævnets første sager om aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet.

Kvinde vinder vigtig barselssag i Højesteret!

31.03.2011

Højesteret har stadfæstet Ligestillingsnævnet afgørelse i en sag om afskedigelse af en kommunalt ansat under hendes barselsorlov.

Det er ikke ulovligt at annoncere efter asiatiske børn som statister i en tv-serie

17.02.2011

Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelse i en sag, hvor et castingfirma søgte asiatiske børn til at medvirke som statister i en tv-serie.

10.000 kr. i godtgørelse for ikke at blive lukket ind på diskotek

15.02.2011

Ligebehandlingsnævnet har fastsat godtgørelse i en sag om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, hvor klager ikke blev lukket ind på et diskotek.

2.500 kr. for at forskelsbehandle mænd og kvinder i nattelivet

08.02.2011

Ligebehandlingsnævnet har fastsat godtgørelse for forskelsbehandling i form af forskellige entrépriser i nattelivet for mænd og kvinder.

Besøg fra det kenyanske parlament

02.02.2011

Ligebehandlingsnævnet havde den 27. januar 2011 besøg af en delegation fra Kenya.

Ligebehandlingsnævnets første årsberetning

25.11.2010

Ligebehandlingsnævnet har netop udsendt sin første årsberetning.

Ligestillingsminister Lykke Friis besøger Ligebehandlingsnævnet

31.10.2010

Formand for Ligebehandlingsnævnet Tuk Bagger havde den 30. september 2010 inviteret ligestillingsminister Lykke Friis til et uformelt møde om nævnets virksomhed.

Nordisk Ombudsmøde 2010

25.09.2010

Ligebehandlingsnævnet deltog i september 2010 i Nordisk Ombudsmøde i Helsinki.

Første afgørelse om chikane fra Ligebehandlingsnævnet som medfører godtgørelse

23.08.2010

Ligebehandlingsnævnet har truffet den første afgørelse, hvor der blev fastsat en godtgørelse for chikane.

Viser 1-30 af 37. Per side 10 20 30 Vis alle
» 1 / 2
Sidst opdateret 24.04.2014