Ligebehandlingsnævnet får tre nye medlemmer

Pr. 1. januar 2015 har tre medlemmer forladt nævnet, og tre nye er kommet til

05.01.2015

De nye medlemmer er cand. jur. Agnete Andersen, cand. jur., Ph.d. Birgitte Kofoed Olsen og professor dr. Jur. Jens Vedsted-Hansen.

Medlemmerne er udpegede af Beskæftigelsesministeriet. Ligebehandlingsnævnet byder de nye medlemmer velkommen.

Med udgangen af 2014 udtrådte tre medlemmer af Ligebehandlingsnævnet. Professor Ruth Nielsen, professor Hanne Petersen og professor Linda Nielsen har alle været medlemmer af nævnet, siden nævnet begyndte sit virke den 1. januar 2009.

Nævnet takker for deres indsats.

Sidst opdateret 13.01.2016