Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyheder » Nyheder 2015 » Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts 2015 - er der stadig noget at kæmpe for?

Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts 2015 - er der stadig noget at kæmpe for?

I Danmark og resten af verden markeres Kvindernes Internationale Kampdag. Ligebehandlingsnævnets afgørelser viser, at der stadig er områder, hvor der ikke er ligestilling mellem kvinder og mænd.

03.03.2015

Den historiske baggrund for Kvindernes Internationale Kampdag var kvindernes kamp for stemmeret.

I Danmark fik kvinder stemmeret til Folketinget i 1915. Der er siden da sket meget på ligestillingsområdet, men der er stadig områder, hvor mænd og kvinder bliver udsat for kønsdiskrimination.

Mænd og kvinder bliver diskrimineret på forskellig måde

Stort set lige mange mænd og kvinder har gennem årene klaget til Ligebehandlingsnævnet.

Der er tendens til, at kvinder oftere klager over forskelsbehandling i arbejdslivet, mens mænd klager over forskelsbehandling i fritids- og familielivet.

Mange afgørelser drejer sig om afskedigelse i forbindelse med graviditet og barsel- og forældreorlov. Størstedelen af klagerne kommer fra kvinder, men nævnet har også behandlet en del klager fra mænd, der er blevet afskediget i forbindelse med fædre- og forældreorlov.

Kvinder klager også over manglende ligeløn og kønsdiskriminerende reklamer, mens mænd klager over prisforskelle, idet det ofte er billigere eller gratis for kvinder at få adgang til forlystelseslivet.

Inden for de senere år har nævnet fået flere henvendelser fra fædre, der føler sig diskrimineret af myndighederne navnlig i forbindelse med digital post. Det kan for eksempel være, når en kommune vælger, at det kun er barnets mor, der skal have brev om indskrivning i skole.

Afgørelse om indskrivninger i skolen (j.nr. 2014-6811-12012).

Det kan være lovligt at forskelsbehandle mænd og kvinder

I nogle situationer vil det ikke være i strid med ligestillingsloven, at behandle mænd og kvinder forskelligt.

Det er således ikke ulovlig forskelsbehandling, hvis kun det ene køn får adgang til at deltage i en given sportsaktivitet.

Afgørelse om mænds adgang til fitnesscenter (j. nr. 2014-6811-21598).

Ligestillingsloven er heller ikke til hinder for, at organisationer, der varetager et socialt eller humanitært formål, som led i deres aktiviteter beslutter, at alene personer af det ene køn skal ydes hjælp.

Nævnet har på denne baggrund truffet afgørelse om, at en fond, som havde til formål at hjælpe utilpassede drenge, ikke var omfattet af ligestillingsloven.

Afgørelse om fonden (j.nr. 2014-6811-41836).

Sidst opdateret 03.03.2015