Et nævn i bevægelse – årsberetning 2014 fra Ligebehandlingsnævnet

I Ligebehandlingsnævnets årsberetning for 2014 kan du blandt andet læse om nogle af de afgørelser, som nævnet har truffet i det forgangne år.

04.08.2015

Der blev i 2014 afsagt vigtige domme i Højesteret og Østre Landsret i nogle af de sager, Ligebehandlingsnævnet har afgjort. Det var året, hvor EU-kommissionen så medlemslandenes implementering af direktivet om kønsligestilling vedrørende varer og tjenesteydelser efter i sømmene, og året, hvor det igen i medierne blev debatteret, om for mange klagesager, der behandles af Ligebehandlingsnævnet, angår forhold, der ikke reelt har betydning for ligestillingen. Det blev også et år, hvor nævnet traf lidt færre afgørelser og modtog lidt færre klagesager end i de foregående år.

Beretningen omtaler en række afgørelser truffet i 2014, læs blandt mere

  • Er det kønsdiskrimination, når præsten skal være en mand?
  • Fodboldtilskuere af anden etnisk oprindelse fik det gule kort
  • Et gratis tilbud til drenge lå uden for nævnets kompetence
  • Var afskedigelse af 13 ældre elektrikere udtryk for aldersdiskrimination?

Beretningen indeholder også artikler med temaer for den mere fagligt interesserede læser, blandt andet om

  • Fratrædelsesaftaler og forlig til fuld og endelig afgørelse af sagen
  • Faglig voldgift og Tvistighedsnævnet

Nyheder på billedsiden

Beretningen indeholder i år nye billeder, der illustrerer nævnets arbejde med mennesker og forskellighed.

Hent Ligebehandlingsnævnets årsberetning

A Board in movement - annual report 2014 from the Board of Equal Treatment

The preface of the report by the chairman of the board, Ms Tuk Bagger, has again this year been translated into English. The foreword will give you a brief overview of trends and types of cases that the Board has dealt with in 2014.


Sidst opdateret 05.08.2015