Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyheder » Nyheder 2014 » Reklamer er omfattet af ligestillingsloven

Reklamer er omfattet af ligestillingsloven

Ligebehandlingsnævnet har truffet principiel afgørelse om, at reklamer er omfattet af loven om ligestilling af kvinder og mænd.

18.03.2014

En kvinde havde klaget over, at et rengøringsfirma på sine kassevogne havde et billede af en bikiniklædt kvinde med teksten ”Lad ikke en kvinde klare en arbejdsmands opgave”.

Reklamen var omfattet af loven

Ligebehandlingsnævnet slog fast, at reklamer er omfattet af ligestillings-loven. Nævnet skulle derfor tage stilling til, om indholdet af reklamen var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af køn.

… men reklamen var ikke i strid med loven

Nævnet vurderede, at reklamen ikke var kønsdiskriminerende på en sådan måde, at den var i strid med ligestillingsloven.

Nævnet lagde vægt på, at reklamer er omfattet af ytringsfriheden, og at der er et betydeligt spillerum for de kreative virkemidler i reklamer, herunder humor og provokerende udsagn.

Læs hele afgørelsen om reklamesagen her j.nr. 2013-6811-42250

Sidst opdateret 18.03.2014