Højesteret har fastsat piloters godtgørelse til 4 måneders løn

Højesteret har ændret Ligebehandlingsnævnets afgørelse fra juni 2009, og fastsat klagernes godtgørelse til fire måneders løn

01.10.2014

Da et flyselskab i 2008 stod over for nedskæringer, blev en gruppe af ældre piloter indstillet til afskedigelse. Piloterne klagede til Ligebehandlingsnævnet og fik den 26. juni 2009 medhold samt en godtgørelse svarende til ni måneders løn.

Efterfølgende blev sagerne ført ved byretten og landsretten. Byretten stadfæstede nævnets afgørelse, mens landsretten nedsatte piloternes godtgørelse skønsmæssigt til 300.000 kroner.

Der var enighed om, at forskelsbehandlingsloven var overtrådt ved afskedigelsen af piloterne. Det er alene spørgsmålet om godtgørelsens størrelse, som herefter blev anket til Højesteret. Højesteret har den 1. oktober 2014 fastsatte piloternes godtgørelse til fire måneders løn på grund af sagens formildende omstændigheder.

 

Læs Højesterets dom af 1. oktober 2014 her

Læs landsrettens dom af 13. juni 2012 her

Læs byrettens dom af 4. april 2011 her

Læs Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 26. juni 2009 her

Sidst opdateret 01.10.2014