Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyheder » Nyheder 2014 » Østre Landsret har afsagt dom i frisørsagen

Østre Landsret har afsagt dom i frisørsagen

Spørgsmålet om hvorvidt, det er tilladt for frisører at have kønsbestemte priser, er blevet afgjort af landsretten

10.11.2014

Ligebehandlingsnævnets praksis om, at det er i strid med ligestillingsloven, at frisører har forskellige priser for klipning af kvinder og mænd, er blevet underkendt af Østre Landsret.

To af nævnets afgørelser om prisforskelle i frisørsager er blevet indbragt for retten.

Østre Landsret har den 10. november 2014 afsagt dom i sagerne.

Landsretten fandt, at det var direkte forskelsbehandling, at to frisører skiltede med forskellige priser for ”herreklip” og ”dameklip”.

Landsretten fandt efter bevisførelsen, at der teknisk set var tale om to forskellige ydelser, og at det ikke var i strid med ligestillingsloven, at frisørerne brugte betegnelserne ”herreklip” og ”dameklip”.

Et flertal af dommerne i landsretten fandt, at det vil være i strid med ligestillingsloven, hvis en kvinde beder om en ”herreklip”, men får afslag med den begrundelse, at ”herreklip” ikke udbydes til kvinder. Dommen slår med andre ord fast, at en kvinde ikke kan nægtes en billigere ”herreklip” alene med henvisning til sit køn.

Læs landsrettens afgørelse her

Læs Ligebehandlingsnævnets oprindelige afgørelser:

J. nr. 7100346-12 - J. nr. 7100619-12

Sidst opdateret 10.11.2014