Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2013 gør status ved nævnets femårs jubilæum

Ligebehandlingsnævnets årsberetning for 2013 beskriver, hvordan nævnet i løbet af sine første fem år har sat sine spor i fastsættelsen af ny praksis.

22.08.2014

Ligebehandlingsnævnet har nu eksisteret i fem år. Meget er sket, siden nævnet startede med knap 30 klagesager. Der er år for år truffet flere afgørelser. Mere solid praksis er oparbejdet på efterhånden velkendte områder, og nye problemstillinger er løbende kommet til. Der er over årene ført en god del retssager om nævnets afgørelser, og domstolene følger i de fleste tilfælde nævnets resultat.

Medierne har refereret, kommenteret og debatteret nævnets afgørelser, og af og til har nævnets arbejde påkaldt sig politikeres og ministres opmærksomhed. Nævnet har sat sig sine spor, har været med til at fastsætte ny praksis og har afstedkommet en del offentlig debat også på de sociale medier. Nævnet har fået et ”brand”.

Læs mere i årsberetningen for 2013 om:

  • politisk anskuelse er en privat sag
  • det er aldersdiskrimination at afskedige en 31-årig balletdanser
  • handicaphjælpere er beskyttet mod forskelsbehandling
  • domstolene følger nævnets afgørelser.

The Board of Equal Treatment celebrates its five year anniversary

The preface of the report by the board's chairman Tuk Bagger has again been translated into English. Thus foreign collaborators and other interested parties have been given the opportunity to read about the board's work. The Board of Equal Treatment became five years old at 1 January 2014, and in the preface the chairman takes stock of not only 2013, but also the board's overall development within the past five years.

Sidst opdateret 22.08.2014