Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyheder » Nyheder 2014 » Hvornår er det kønsdiskrimination, at præsten skal være en mand?

Hvornår er det kønsdiskrimination, at præsten skal være en mand?

Når et menighedsråd foretrækker en mand som sognepræst, behøver det ikke at være i strid med ligebehandlingsloven.

19.11.2014

Kirkeministeriet har givet dispensation til, at præstestillinger i folkekirken og dertil svarende stillinger inden for trossamfund er undtaget fra ligebehandlingsloven.

Det betyder, at et menighedsråd uden at komme i strid med ligebehandlingsloven kan beslutte, at sognepræsten skal være en mand, hvis dette er begrundet i menighedsrådets kirkesyn. 

Dispensationen giver ikke menighedsrådet ret til at foretrække ansøgere af et bestemt køn af andre grunde, for eksempel af hensyn til kønsfordelingen blandt sognets præster.

Det har Ligebehandlingsnævnet slået fast i en principiel sag, hvor menighedsrådene tilkendegav, at de foretrak en mand til en ledig stilling som sognepræst i to sogne.

Ønsket om en mandlig præst var ikke begrundet i menighedsrådenes kirkesyn, men i at der i forvejen var ansat en kvindelig præst.

Det bemærkes, at det er tilladt i stillingsannoncer at opfordre det underrepræsenterede køn til at søge, men det skal fremgå, at det underrepræsenterede køn ikke har en fortrinsret ved ansættelsen.

Ligebehandlingsnævnet fandt derfor, at de to menighedsråd  overtrådte ligebehandlingsloven, da de skrev i stillingsannoncen, at de foretrak en mand til stillingen som sognepræst.

Læs nævnets afgørelse her

Sidst opdateret 19.11.2014