Fodboldtilhængere blev diskrimineret

Etniske fodboldtilhængere blev diskrimineret i forbindelse med billetkøb.

02.09.2014

Det var i strid med loven om etnisk ligebehandling, at nogle fodboldtilhængere med ikke dansk-klingende navne fik besked om, at deres billetter til Champions League ville blive annulleret, fordi deres navne efter udbyderens opfattelse kunne tyde på, at de måske var fans af et af modstanderholdene.

Et dansk fodboldhold skulle spille kvalifikationskampe til Champions League. Der var store sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kampene, og hjemmeholdets og udeholdets tilskuere skulle derfor placeres i adskilte publikumsafsnit. 

En række fodboldinteresserede, der havde købt billetter til hjemmeholdets publikumsafsnit, fik en mail om, at deres billetter ville blive annulleret af sikkerhedsmæssige årsager. Denne mail blev sendt til personer, hvis navne eller mailadresser var ikke dansk-klingende.
 
En række modtagere af mailen klagede til Ligebehandlingsnævnet, fordi de mente, at de var blevet diskriminerede.
 

Ligebehandlingsnævnet fandt, at klagerne reelt blev afvist på grund af deres ikke dansk-klingende navne og dermed indirekte deres etniske oprindelse.

Nævnet vurderede, at det var objektivt begrundet i et sagligt formål, at man af sikkerhedshensyn sikrede sig, at personer, der havde købt billetter til hjemmeholdets publikumsafsnit, ikke var tilhængere af udeholdet. Midlerne til at opnå dette formål var imidlertid ikke hensigtsmæssige, idet man ikke ved at anvende kriteriet ”ikke dansk-klingende navn” i udvælgelsen opnåede den ønskede sikkerhed. Nævnet traf derfor afgørelse om, at klagerne var blevet udsat for indirekte diskrimination på grund af etnisk oprindelse.

Et enkelt af nævnets medlemmer mente, at det var forståeligt, at klagerne havde følt sig krænkede, men at annulleringen af billetter af sikkerhedsmæssige hensyn ikke gik ud over, hvad der var rimeligt og proportionalt.

Læs afgørelse her (2013-6811-32986)

Sidst opdateret 02.09.2014