Nyheder fra Ligebehandlingsnævnet 2014

Her finder du nyheder fra Ligebehandlingsnævnet 2014

Ligebehandlingsnævnet har i november truffet afgørelse i 15 sager

17.12.2014

I Ligebehandlingsnævnets nyhedsbrev december 2014 kan du læse om de sager, som nævnet har afgjort i november.

Hvornår er det kønsdiskrimination, at præsten skal være en mand?

Ligebehandlingsnævnet | 19.11.2014

Når et menighedsråd foretrækker en mand som sognepræst, behøver det ikke at være i strid med ligebehandlingsloven.

Ligebehandlingsnævnet har i oktober truffet afgørelse i 18 sager

18.11.2014

I Ligebehandlingsnævnets nyhedsbrev november 2014 kan du læse om de sager, som nævnet har afgjort i oktober.

Østre Landsret har afsagt dom i frisørsagen

10.11.2014

Spørgsmålet om hvorvidt, det er tilladt for frisører at have kønsbestemte priser, er blevet afgjort af landsretten

Ligebehandlingsnævnet har i september truffet afgørelse i 14 sager

23.10.2014

I Ligebehandlingsnævnets nyhedsbrev oktober 2014 kan du læse om de sager, som nævnet har afgjort i september.

Højesteret har fastsat piloters godtgørelse til 4 måneders løn

01.10.2014

Højesteret har ændret Ligebehandlingsnævnets afgørelse fra juni 2009, og fastsat klagernes godtgørelse til fire måneders løn

Ligebehandlingsnævnet har i august truffet afgørelse i 25 sager

19.09.2014

I Ligebehandlingsnævnets nyhedsbrev september 2014 kan du læse om de sager, som nævnet har afgjort i august.

Fodboldtilhængere blev diskrimineret

02.09.2014

Etniske fodboldtilhængere blev diskrimineret i forbindelse med billetkøb.

Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2013 gør status ved nævnets femårs jubilæum

22.08.2014

Ligebehandlingsnævnets årsberetning for 2013 beskriver, hvordan nævnet i løbet af sine første fem år har sat sine spor i fastsættelsen af ny praksis.

Ligebehandlingsnævnet har i juni truffet afgørelse i 13 sager

20.08.2014

I Ligebehandlingsnævnets nyhedsbrev august 2014 kan du læse om de sager, som nævnet har afgjort i juni.

Ligebehandlingsnævnet har i maj truffet afgørelse i 26 sager

09.07.2014

I Ligebehandlingsnævnets nyhedsbrev juni 2014 kan du læse om de sager, som nævnet har afgjort i måneden inden.

Ligebehandlingsnævnet har i april truffet afgørelse i 25 sager

17.06.2014

I Ligebehandlingsnævnets nyhedsbrev maj 2014 kan du læse om de sager, som nævnet har afgjort i måneden inden.

Skal præster gå af, når de fylder 70 år?

18.03.2014

Kan Ligebehandlingsnævnet tage stilling til tjenestemandslovens regel om afgangsalder for præster? Er reglen i strid med beskæftigelsesdirektivets regler om forbud mod aldersdiskrimination? Kan nævnet tilsidesætte folketingets skøn, hvis der er strid mellem en national bestemmelse og et EU-direktiv? Disse spørgsmål blev nævnet for nylig konfronteret med.

Reklamer er omfattet af ligestillingsloven

18.03.2014

Ligebehandlingsnævnet har truffet principiel afgørelse om, at reklamer er omfattet af loven om ligestilling af kvinder og mænd.

Sagen om Jihad og sagen om HF-eksamen, hvor censor ikke ville give hånd til kvinder

07.02.2014

Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelse i den såkaldte Jihad-sag og i sagen om en HF-elev, der før sin matematikeksamen fik at vide, at censor ikke ville give hånd til kvinder.

Massefyringer i det offentlige

27.01.2014

Ligebehandlingsnævnet har i en række sager forholdt sig til, hvornår arbejdsgiver har løftet bevisbyrden for, at alder ikke har haft betydning ved afskedigelse.

Sidst opdateret 24.04.2014