Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national oprindelse, social oprindelse og etnisk oprindelse. Uden for arbejdsmarkedet behandler nævnet klager over forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse.

Hvis du bliver forskelsbehandlet, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.

Nyheder
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet marts 2018
Ligebehandlingsnævnet | 03.05.2018
Ligebehandlingsnævnet har i marts 2018 afgjort 21 sager. Samtidig offentliggøres et sagskompleks på 74 sager fra november 2017. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2018
Ligebehandlingsnævnet | 22.03.2018
Ligebehandlingsnævnet har i februar 2018 afgjort 10 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Flere nyheder