Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national oprindelse, social oprindelse og etnisk oprindelse. Uden for arbejdsmarkedet behandler nævnet klager over forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse.

Hvis du bliver forskelsbehandlet kan Ligebehandlingsnævnet hjælpe - primært inden for arbejdsmarkedet og i nogle tilfælde også uden for arbejdsmarkedet.

Nyheder
Årsberetning - Ligebehandlingsnævnet - 2015
Ligebehandlingsnævnet | 22.11.2016
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet november 2016
Ligebehandlingsnævnet | 08.11.2016
I Ligebehandlingsnævnets nyhedsbrev fra november 2016 kan du læse om de sager, som nævnet afgjorde i april, maj og juni.
Flere nyheder