Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national oprindelse, social oprindelse og etnisk oprindelse. Uden for arbejdsmarkedet behandler nævnet klager over forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse.

Hvis du bliver forskelsbehandlet kan Ligebehandlingsnævnet hjælpe - primært inden for arbejdsmarkedet og i nogle tilfælde også uden for arbejdsmarkedet.

Nyheder
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet august 2017
Ligebehandlingsnævnet | 04.10.2017
Ligebehandlingsnævnet har i august 2017 afgjort 17 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juni 2017
Ligebehandlingsnævnet | 31.08.2017
Ligebehandlingsnævnet har i juni 2017 afgjort 33 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne
Flere nyheder