Hvem træffer afgørelsen i Ligebehandlingsnævnet

Sammensætningen til møderne

Nævnet består af tre dommere og ni juridiske medlemmer.

I hvert møde i nævnet deltager en formand eller en næstformand samt to medlemmer.

Når nævnet skal behandle principielle sager, kan formanden beslutte at udvide kredsen med yderligere to nævnsmedlemmer.

Afgørelser bliver truffet ved stemmeflertal.

Fra nævnets sekretariat deltager de relevante sagsbehandlere. Sagsbehandleren fungerer som sekretær og har ikke stemmeret.

Medlemmerne er udpeget af beskæftigelsesministeren

Nævnsmedlemmerne er udpeget af beskæftigelsesministeren.

Tre af medlemmerne er udpeget på baggrund af indstilling fra social- og integrationsministeren.

Tre af medlemmerne er udpeget på baggrund af indstilling fra ministeren for ligestilling og kirke.

Tre af medlemmerne er udpeget direkte af beskæftigelsesministeren.

Medlemmerne har særlig viden om forhold på arbejdsmarkedet og ligebehandlingslovene samt EU-retten.

Sidst opdateret 30.04.2014