Hvad kan du opnå med din klage til Ligebehandlingsnævnet?

Hvad kan en afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet gå ud på?

Ligebehandlingsnævnets afgørelser er endelige og bindende for parterne i sagen.

Når sagen er afgjort får du (klager) og indklagede tilsendt afgørelsen med posten.

Nævnet kan:

  • fastslå at indklagede har eller ikke har handlet i strid med loven
  • afvise klagen, hvis den ikke er omfattet af nævnets kompetence eller hvis sagens afgørelse forudsætter bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer
  • fastsætte en godtgørelse, hvis du får ret i din klage 
  • underkende en afskedigelse - kun i visse tilfælde

Nævnet kan ikke:

  • udstede bøder
  • ændre en afgørelse fra en anden administrativ myndighed eller domstolene
Sidst opdateret 30.04.2014