Hvis du har en sag i Ligebehandlingsnævnet

Sekretariatet står for det praktiske i forbindelse med modtagelse af klagen og sagsoplysning. Ligebehandlingsnævnet træffer afgørelsen.
Sidst opdateret 19.11.2013