J. nr. 2500197-10

Resumé af Ligebehandlingsnævnets afgørelse: Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en tjenestemandsansat flyveleder blev afskediget fra sin stilling på grund af alder. Afskedigelsen skete i overensstemmelse med en gammel aftale fra 1988 om den pligtige afgangsalder for flyveledere. Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at indklagede havde godtgjort, at afskedigelsen var objektivt begrundet i et sagligt formål. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 100.000 kr. Afgørelsen blev afsagt med dissens for så vidt angik godtgørelsens størrelse.
Sidst opdateret 24.01.2018