Forældrepjece om specialundervisning til elever i folkeskolen 2014

Læs bl.a. om dine rettigheder og klagemuligheder

Det kaldes specialundervisning, når en elev får støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt i den almindelige klasse eller undervisningstilbud i specialklasse/på specialskole.

Elever i 0.-10. klasse kan få specialundervisning.

Forældrepjece om specialundervisning til elever i folkeskolen 2014.

Sidst opdateret 07.04.2014