Specialundervisning for voksne

Klagenævnet for Specialundervisning behandler klager over retlige forhold i sager om specialundervisning til voksne.

På området for voksenspecialundervisning gælder en lov om specialundervisning til voksne og en tilhørende bekendtgørelse. Der er også udarbejdet en vejledning på området.

I lovens § 7 a og bekendtgørelsens § 17, stk. 1, er klagenævnets kompetence beskrevet.

Lovbekendtgørelse nr. 929 af 25. august 2011 om specialundervisning til voksne

Bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne

Vejledning nr. 9396 af 2. juli 2009 om specialundervisning til voksne

 

 

 

Sidst opdateret 19.12.2013