Specialpædagogisk bistand til førskolebørn

Klagenævnet for Specialundervisning behandler klagesager om specialpædagogisk bistand i regionalt regi til førskolebørn.

Folkeskolelovens § 21, stk. 1 og stk. 3, handler om regionale specialpædagogiske tilbud.

Folkeskolelovens § 51, stk. 3 og stk. 8, beskriver klageadgangen til klagenævnet i sager om specialpædagogisk bistand til førskolebørn.

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Derudover er der en bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen (bekendtgørelse nr. 356 af 24. april 2006). I bekendtgørelsens § 14 er klageadgangen også beskrevet.

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Sidst opdateret 12.01.2018