Regler om specialundervisning

Klagenævnet for Specialundervisning behandler klagesager om specialundervisning efter folkeskoleloven, lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og lov om specialundervisning for voksne.

Du kan via links gå direkte ind i de relevante love, bekendtgørelser og vejledninger.

Klager i 2017

  • 250 klager over afgørelser om specialundervisning til folkeskolebørn
  • 86 klager over afgørelser om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
  • 17 klager over afgørelser om specialundervisning for voksne. 
  • 3 klager over afgørelser om specialundervisning til førskolebørn
Sidst opdateret 20.06.2018