Forside » Nævn » Klagenævnet for Specialundervisning » Oplysninger for professionelle » Kompetence ved behandling af klagesager » Klageforhold inden for Klagenævnet for Specialundervisnings kompetence

Klageforhold inden for Klagenævnet for Specialundervisnings kompetence

Klager som Klagenævnet for Specialundervisning har kompetence til at behandle vedrørende specialundervisning.

Når Klagenævnet for Specialundervisning modtager en klage, undersøger vi, om vi har mulighed for at behandle klagen.

Førskolebørn

Kommunen skal have truffet en afgørelse efter folkeskolelovens § 21, stk. 1.

I disse sager kan vi i vores afgørelser tage stilling til, om:

  • et barn skal henvises til et regionalt tilbud
  • indholdet af et regionalt tilbud tilgodeser barnets behov og vanskeligheder.

Folkeskolebørn

Kommunen skal have truffet en afgørelse efter folkeskolelovens § 20, stk. 2.

I disse sager kan vi i vores afgørelser tage stilling til, om:

  • et barn skal henvises til en specialskole eller specialklasse
  • et barn skal tildeles minimum 9 støttetimer à 60 minutter (12 timer à 45 minutter)
  • indholdet af kommunens tilbud tilgodeser barnets undervisningsbehov
  • et barn i et specialundervisningstilbud skal tildeles anden specialpædagogisk bistand.

Unge

Kommunen skal have truffet en afgørelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, § 3, stk. 1.

I disse sager kan vi i vores afgørelser tage stilling til om:

  • den unge skal tilbydes en STU
  • indholdet af en STU passer med den unges ønsker og behov.

Voksne

Kommunen skal have truffet en afgørelse efter lov om specialundervisning for voksne, § 1, stk. 1.

I disse sager kan vi i vores afgørelser tage stilling til, om:

  • kommunens afgørelse er truffet i overensstemmelse med korrekt fortolkning af loven
  • kommunen har overholdt de sagsbehandlingsregler, der har betydning for afgørelsens indhold og lovlighed.

 

Sidst opdateret 19.12.2013