Vedrørende folkeskolebørn

Der er visse ting, som du ikke kan klage over i forbindelse med kommunens eller skolelederens afgørelse om specialundervisning til dit barn i folkeskolen.

Du kan eksempelvis ikke klage over:

  • støtte i SFO/klub
  • indplacering på klassetrin
  • afslag på et 12. skoleår
  • frit skolevalg
  • mobning på skolen
  • betaling for efterskoleophold eller friskole
  • de fysiske forhold på en skole, medmindre disse er afgørende for undervisningen i specialklasse eller på specialskole
  • kommunens sagsbehandlingstid
  • at skolen eller kommunen ikke efterlever klagenævnets afgørelse.

Indplacering på klassetrin

Du kan ikke klage over en skoleleders beslutning om, at dit barn skal (eller ikke skal) gå en klasse om.

Sidst opdateret 12.01.2018