Forside » Nævn » Klagenævnet for Specialundervisning » Oplysninger for borgere » Hvis du har en sag » Resultatet af din klage til Klagenævnet for Specialundervisning » Prøvelse - er afgørelsen rigtig og reglerne om specialundervisning overholdt?

Prøvelse - er afgørelsen rigtig og reglerne om specialundervisning overholdt?

Når Klagenævnet for Specialundervisning behandler din klage, foretager vi en prøvelse af sagen. Læs om, hvad en prøvelse er og om de to typer af prøvelse.

At foretage en prøvelse er en anden måde at sige, at Klagenævnet for Specialundervisning behandler/undersøger din sag.

En materiel prøvelse indebærer, at vi ser på, om indholdet af kommunens afgørelse er rigtig. Vi kan eksempelvis vurdere, om et barn skal have specialundervisning, eller om et ungt menneske har krav på et STU-forløb.

En formel prøvelse indebærer, at vi ser på, om kommunen har overholdt forvaltningslovens regler, da den traf afgørelse i din sag. Vi tager for eksempel stilling til, om kommunens afgørelse er begrundet, og om du blev partshørt, før kommunen traf afgørelse, så du havde mulighed for at forholde dig til sagens faktiske oplysninger og komme med dine bemærkninger.

Hvis vi finder det nødvendigt, kan vi hjemvise din sag til kommunen. Det betyder, at kommunen skal træffe en ny afgørelse på et korrekt grundlag.

Hvis vi foretager en fuld prøvelse, behandler vi din sag både materielt og formelt.

Førskolebørn og folkeskolebørn

Hvis du har klaget over en afgørelse om regional specialpædagogisk bistand til førskolebørn eller specialundervisning til folkeskolebørn, foretager Klagenævnet for Specialundervisning en fuld prøvelse af sagen.

Vi ændrer kommunens afgørelse, hvis vi vurderer, at et andet undervisningstilbud end det, som kommunen har henvist dit barn til, i klart højere grad kan tilgodese barnets undervisningsbehov.

Hvis kommunen har vurderet, at et folkeskolebarn kan inkluderes i almenklasse (en almindelig klasse), skal der foreligge særligt vægtige grunde, for at vi kan ændre afgørelsen til henvisning til specialklasse eller specialskole.

Unge

Hvis du klager over afslag på et STU-forløb eller indholdet af den individuelle uddannelsesplan, foretager vi også en fuld prøvelse af din sag.

Voksne

I sager om specialundervisning for voksne kan vi kun foretage en formel prøvelse af sagen. Vi kan ikke tage stilling til, om du skal have specialundervisning eller ej. Vi kan kun tage stilling til kommunens sagsbehandling.

Har kommunen lavet væsentlige sagsbehandlingsfejl, som må anses at have betydning for lovligheden af kommunens afgørelse, vil vi hjemvise sagen til fornyet behandling i kommunen. Det betyder, at kommunen skal træffe en afgørelse på et korrekt grundlag.

Sidst opdateret 19.12.2013