Særligt sagkyndig rådgiver

Den særligt sagkyndige rådgiver i de enkelte sager og kan ikke stemme på møderne.

Den særligt sagkyndige rådgiver i Klagenævnet for Specialundervisning:

Charlotte Djuraas Lund, Gladsaxe Kommune (udpeget af KL).

Sidst opdateret 16.03.2016