Medlemmer i Klagenævnet for Specialundervisning

Klagenævnet for Specialundervisning består af en formand og fire medlemmer.

Klagenævnets medlemmer er udpeget for en 4-årig periode.

Medlemmer i klagenævnet:

  • Ankechef Lise Gry Beder (formand), udpeget fra 1. marts 2016 til 29. februar 2020

Følgende medlemmer er udpeget per 1. januar 2015:

  • Byrådsmedlem Lene Hatt (KL)
  • Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Lillebæk Jensen (KL)
  • Dorrit Anette Christensen (Danske Handicaporganisationer)
  • Karl-Åge Andreassen (Danske Handicaporganisationer)
Sidst opdateret 07.04.2017