Særligt om tillæg til studerende med funktionsnedsættelse

Mange af nævnets sager handler om det særlige tillæg til studerende med funktionsnedsættelse.

Det er Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der som første instans træffer afgørelse om tildeling af tillægget.

Tillægget bliver givet til studerende, som på grund af varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig et erhvervsarbejde.

Afgørelsen træffes på baggrund af en vurdering af arten og graden af funktionsnedsættelsen. I afgørelsen vurderer nævnet funktionsnedsættelsens betydning for ansøgerens evne til at påtage sig erhvervsarbejde som andre uddannelsessøgende.

Tildeling af tillæg

Det er afgørende for tildeling af tillægget, at den studerendes funktionsnedsættelse har så betydelige følger, at det stort set ikke er muligt for ansøgeren at påtage sig erhvervsarbejde ved siden af studiet.

Hvis den studerende har mulighed for at arbejde få timer om ugen ved siden af studiet, eller kan anvende uddannelsens ferieperioder til at arbejde, kan den studerende ikke få tillægget.

Det indgår ikke i vurderingen, om funktionsnedsættelsen medfører et øget tidsforbrug under uddannelsen.

Sidst opdateret 04.01.2017