Nævnsafgørelser

Statistik tilbage til 2000 om de afgørelser, Adoptionsnævnet har truffet i godkendelsesklagesager.

Nævnets afgørelser i godkendelsessager 2000-2015

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Stadfæstelse af afslag/

delvis godkendelse/

iværksættelse af yderligere undersøgelse 

20 27 31 35 19 30

Ændring af afslag til godkendelse/

delvis godkendelse

8 9 3 16 1 6
Tilbagesendt; nævnet har givet dispensation 4 7 2 4 4 3
Tilbagesendt til fortsat behandling 2 7 7 2 9 7
Andet 3 1 1 0 1 0

I alt

37

51

44

57

34

46

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Stadfæstelse af afslag/

delvis godkendelse/

iværksættelse af yderligere undersøgelse 

50 31 32 31 30 29

Ændring af afslag til godkendelse/

delvis godkendelse

10 7 8 4 11 6

Tilbagesendt; nævnet har givet dispensation

3 1 0 4 1 4
Tilbagesendt til fortsat behandling 9 8 9 3 12 3
Andet 0 0 0 1 0 1

I alt

72

47

49

43

54

43

2012 2013 2014 2015

Stadfæstelse af afslag/

delvis godkendelse/

iværksættelse af yderligere undersøgelse 

25 17 16 19

Ændring af afslag til godkendelse/

delvis godkendelse

6 3 2 3

Tilbagesendt; nævnet har givet dispensation

4 4 6 2
Tilbagesendt til fortsat behandling 9 6 1 0
Andet 4 1 3 5

I alt

48

31

28

29

Sidst opdateret 03.05.2018