Adoptionsnævnets behandling af klager

Adoptionsnævnet er klageinstans på området for fremmedadoption.

Det vil sige, at vi behandler klager over afgørelser, der er truffet af Statsforvaltningens adoptionssamråd.

Klager over adoptionssamrådene.

Hvis du har en klagesag hos Adoptionsnævnet, er du berettiget til at redegøre for din sag mundtligt over for Adoptionsnævnet. Det foregår med fremmøde på et af nævnets møder.

Personligt fremmøde for Adoptionsnævnet.

Sidst opdateret 24.08.2016